Misja

W trosce o zachowanie najwyższych standardów i dbaniu o stu procentową satysfakcje naszych Kontrahentów, firma Dermie Pharm postanowiła powołać do życia koncept odpowiedzialny za prowadzenie badań klinicznych na terenie Polski oraz innych krajów. Dzięki projektowi International Cosmetic Clinical Research Center M’onduniq (Międzynarodowe Centrum Badań Klinicznych M’onduniq) pragniemy stworzyć jak najlepsze produkty kosmetyczne przeznaczone dla specjalistów i ich Klientów.

Działania badawcze mają pozwolić naszej marce na ciągły rozwój i kreowanie nowych receptur kosmetycznych oraz wykorzystywanie najnowszej technologii w służbie zdrowia i urody.  Projektowanie kosmetyków w oparciu o zastosowanie składników aktywnych już dziś stanowi nasza domenę, a chcemy iść w tym kierunku o krok dalej.

Opis programu

Głównym celem programu jest utworzenie sieci jednostek badawczych na terenie całej Europy oraz wybranych krajów z innych kontynentów, w których badania kliniczne przeprowadzane są na najwyższym światowym poziomie. W swoich działaniach będziemy kładli bezpośredni nacisk na naukowy aspekt prowadzonych badań w oparciu o procedury kliniczne.

W ramach programu przeprowadzane będą badania aplikacyjne produktów kosmetycznych oraz wyrobów medycznych, jak również badanie rezultatów działania sprzętu i maszyn przeznaczonych do działań kosmetycznych.

DOKUMENTACJA

Działania badawczze raportowane będę przez cały czas swojego trwania w oparciu o sporządzanie odpowiedniej dokumentacji w wersji opisowej, jak również fotograficznej. Takie podejście do przedstawiania rezultatów oraz samego przebiegu zwiększy wiarygodność badań i podniesie ich rangę.

Każdy cykl badań po swoim zakończeniu zostanie przekazany do publicznej wiadomości w postaci drukowanej publikacji opisującej przebieg i metodę badawczą wraz z wynikami końcowymi, jak również przedstawione zostaną jednostki badawcze oraz osoby odpowiedzialne za prowadzenie badań.

Wysokie standardy

W celu zapewnienia wysokich standardów prowadzonych badań, nad każdym projektem prowadzony będzie nadzór naukowy, przy aktywnym udziale jednostki lub jednostek badawczych współpracujących przy danym projekcie. Dobór i liczba jednostek zależna będzie od stopnia skomplikowania i wielkości prowadzonych badań.

Zastosowana zostanie standaryzacja badań, w celu przeprowadzenia ich z zachowaniem jak największej troski o miarodajne rezultaty.

WZORCE BADAŃ

Przygotowanie harmonogramów badań oraz wzorcowych protokołów, jak również dokumentów spełniających wszystkie wymogi prawne pozwoli jednostkom badawczym skupić się na realizacji założeń i celów badawczych. Dodatkowo standaryzacja pozwoli na szybszą i wydajniejszą analizę otrzymanych wyników.

Na tym etapie pragniemy dodać, że wnioskami i rezultatami, jak i podsumowaniem badań zajmować będą się wykwalifikowani eksperci w dziedzinie badań aplikacyjnych.

CIĄGŁY ROZWÓJ

Dbając o wysokie standardy badań oraz przeprowadzanie ich w opracuj o najnowsze możliwości i techniki oferowane w tej dziedzinie nauki w ramach projektu organizowane będą: szkolenia, kongresy, seminaria oraz spotkania dla badaczy uczestniczących w projekcje, jak również dla innych uczestników prowadzonych badań.